PSYCHOTERAPIA

Bolesť a problémy sa v našom živote neobjavujú bez príčiny. Sú znamením, že sa niečo v našom živote musí zmeniť.

V náročných, stresujúcich životných obdobiach je prirodzené, že potrebujeme priestor na zastavenie, podporu či radu. Nie je preto hanbou siahnuť po nej.


Mnoho ľudí je presvedčených, že návšteva psychológa (psychoterapeuta) je nutne spojená s liečbou psychickej choroby alebo poruchy. Ako klinický psychológ a terapeut sa venujem i takýmto klientom. V terapiách sa však veľmi často stretávam aj s ľuďmi, ktorí prechádzajú "len" záťažovými situáciami.


Cieľom práce psychoterapeuta je viesť klienta prostredníctvom hlbšieho sebapoznávania, osobnostného rozvoja k psychickej vyrovnanosti a spokojnosti a celkovo tak prispieť k zlepšeniu kvality jeho života. O to sa pri práci s klientom snažím aj ja.


Problémy, ktorými sa zaoberám: